حشره کش کارباریل (سوین)

حشره کش کارباریل (سوین) دارای خاصیت تماسی، گوارشی و کمی سیستماتیک با دوام طولانی جهت کنترل علیه آفات برنج، آفات پنبه، مرکبات و … همچنین حشرات موذی گلدان (سوسک، پشه، مگس، کرم برگخوار، حلزون، آبدزدک، هزارپا و…) مصرف می شود.

 

نحوه استفاده:

برای استفاده از حشره کش کارباریل (سوین) 5 گرم در یک لیتر آب حل کنید و گیاهان مریض را هر 15 روز یکبار با آن آبیاری کنید.

هنگام سمپاشی از خوردن، آشامیدن، کشیدن سیگار و تماس پوست و چشم با محلول خودداری کنید.

سم حشره کش کارباریل را در محل خنک و دور از مواد غذایی نگهداری شود.

وزن 26 kg
0

بالا

X