اهداف تولید بذر چغندر جدید

اهداف تولید بذر چغندر جدید –  بررسی اجمالی اهداف تولید بذر چغندر جدید   از صد در صد قند تولیدی در جهان ، حدود 20٪ از چغندرقند و 80٪ دیگر از نیشکر حاصل می شود. براساس FAO ، در سال 2018 ، کمی بیش از 4.8 میلیون هکتار چغندرقند برداشت شده است که به شرح … ادامه خواندن اهداف تولید بذر چغندر جدید