ورود

ثبت نام

درباره ما

02188433196

جوانه صنعت منتخب پارسیان

پرسش و پاسخ

پشتیبانی

سفارش محصول

معرفی انواع چغندرقند و ویژگی‌های آن‌ها
0
معرفی انواع چغندرقند و ویژگی‌های آن‌ها

نام علمی چغندر قند: Beta vulgaris

چغندرقند گیاهی دوساله است. در سال اول، ریشه رشد می‌کند و در سال بعد، ساقه و گل‌های آن می‌رویند و دانه تولید می‌شود. عامل تهیه قند در چغندرقند در ریشه توسط برگ‌ها صورت می‌گیرد و وزن برگ‌ها با مقدار قند ریشه رابطه مستقیم دارد.

شکل برگ‌ها: در چغندرقند شکل برگ‌ها به دو صورت صاف و موج‌دار است. برگ‌های موج‌دار نشانه قند بالای آن‌ها هستند. از طرفی، چغندرهای علوفه‌ای دارای برگ‌های صاف و کم برگ هستند که از شیرینی کم‌تری برخوردارند.

شکل ریشه: شکل ریشه در انواع مختلف چغندرفرق می‌کند. در چغندرقند، ریشه‌ها همیشه زیر خاک قرار دارند، دارای دو شیار در طرفین (وجود ریشه‌های ثانوی داخل دو شیار) و به شکل مخروطی‌اند. در چغندرهای علوفه‌ای، ریشه‌ها بزرگ و خمره‌ای شکل و گاها از خاک بیرون می‌آیند.

معرفی انواع چغندرقند و ویژگی‌های آن‌ها

انواع ارقام چغندرقند موجود در ایران و ویژگی‌های آن‌ها

رقم زرقان

 • نوع چغندرقند: نرمال – قندی.
 • ژرمیته: تک جوانه (منوژرم).
 • مناسب برای کاشت در مناطق سرد و معتدل.
 • عیار قند متوسط.
 • عملکرد شکر سفید بالا.
 • متحمل به ریزومانیا (بیماری چغندرقند) است.

رقم جلگه

 • نوع چغندرقند: نرمال – محصولی.
 • ژرمیته: تک جوانه (منوژرم).
 • مناسب برای کاشت در مناطقی با طول دوره رشد نسبتاً طولانی.
 • عیار قند بالا.
 • عملکرد شکر سفید بالا.
 • فاقد صفت خاصی است.

حتما بخوانید: قیمت خرید بذر چغندر

رقم گدوک

 • نوع چغندرقند: نرمال – قندی.
 • ژرمیته: تک جوانه (منوژرم).
 • مناسب برای کاشت در مناطق معتدل و نسبتاً سرد.
 • عیار قند بالا.
 • عملکرد شکر سفید بالا.
 • فاقد صفت خاصی است.

رقم شیرین

 • نوع چغندرقند: نرمال – قندی.
 • ژرمیته: تک جوانه (منوژرم).
 • مناسب برای کاشت در مناطق سرد و معتدل.
 • عیار قند بالا.
 • عملکرد شکر سفید متوسط – بالا.
 • فاقد صفت خاصی است.

رقم رسول

چفندر رقم رسول

 • نوع چغندرقند: نرمال – محصولی.
 • ژرمیته: تک جوانه (منوژرم).
 • مناسب برای کاشت در مناطق با طول دوره رشد نسبتاً طولانی.
 • عیار قند بالا.
 • عملکرد شکر سفید متوسط – بالا.
 • متحمل به ساقه‌روی (بولتینگ) است.

نکته: هر رقم چغندرقند خاصیت‌ها و ویژگی‌های خود را دارد. انتخاب رقم مناسب برای منطقه کشت و شرایط آب و هوایی مهم است تا بهره‌وری مطلوبی حاصل شود.

معرفی انواع چغندرقند و ویژگی‌های آن‌ها به کشاورزان کمک می‌کند تا رقم مناسب برای کشت در منطقه خود را انتخاب کنند و تولید بهتری داشته باشند.

رقم چغندر قند “جام”

 • نام رقم: این نوع چغندر قند به نام “جام” شناخته می‌شود و در سال ۱۳۸۹ معرفی شد.
 • جنس و گونه: این رقم به جنس “بتا وولگاریس” از گونه چغندرقند تعلق دارد.
 • مشخصات گیاه: “جام” از نوع نرمال-قندی است و از نظر ژرمیته به صورت چند جوانه (مولتی ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید می‌باشد.
 • شرایط رشد: زمان مناسب کاشت این رقم چغندرقند بهار است و مناطق معتدل به عنوان مناطق مناسب برای کشت آن شناخته می‌شوند.
 • ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه این رقم به میزان متوسط است. عیار قند نیز در میانه تا بالا می‌باشد. عملکرد شکر سفید رقم “جام” نیز به میزان متوسط است. از جمله ویژگی‌های ویژه این رقم می‌توان به مستحمل بودن در برابر ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه اشاره کرد.

رقم چغندر قند “تربت”

 • نام رقم: این نوع چغندر قند به نام “تربت” (کد اولیه: SBSI 006) شناخته می‌شود و در سال ۱۳۹۱ معرفی شد.
 • جنس و گونه: این رقم نیز به جنس “بتا وولگاریس” از گونه چغندرقند تعلق دارد.
 • مشخصات گیاه: نوع این رقم نرمال-محصولی است و از نظر ژرمیته به صورت تک جوانه (منو ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید می‌باشد.
 • شرایط رشد: زمان مناسب کاشت این رقم چغندرقند بهار است و مناطق معتدل مناسب برای کشت آن هستند.
 • ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه این رقم به میزان متوسط تا زیاد است. عیار قند نیز متوسط است. عملکرد شکر سفید رقم “تربت” به میزان متوسط است. از جمله ویژگی‌های ویژه این رقم می‌توان به مستحمل بودن در برابر ریزومانیا اشاره کرد.

رقم چغندر قند “اکباتان”

 • نام رقم: این نوع چغندر قند به نام “اکباتان” (کد اولیه: SBSI 007) شناخته می‌شود و در سال ۱۳۹۲ معرفی شد.
 • جنس و گونه: این رقم نیز به جنس “بتا وولگاریس” از گونه چغندرقند تعلق دارد.
 • مشخصات گیاه: نوع این رقم نرمال-قندی است و از نظر ژرمیته به صورت تک جوانه (منو ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید می‌باشد.
 • شرایط رشد: زمان مناسب کاشت این رقم چغندرقند بهار است و مناطق معتدل و نسبتاً خنک مناسب برای کشت آن هستند.
 • ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه این رقم زیاد است. عیار قند نیز متوسط است. عملکرد شکر سفید رقم “اکباتان” زیاد است. از جمله ویژگی‌های ویژه این رقم می‌توان به مستحمل بودن در برابر پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه اشاره کرد.

رقم چغندر قند “شریف”

 • نام رقم: این نوع چغندر قند به نام “شریف” (کد اولیه: SBSI 001) شناخته می‌شود و در سال ۱۳۹۰ معرفی شد.
 • جنس و گونه: این رقم نیز به جنس “بتا وولگاریس” از گونه چغندرقند تعلق دارد.
 • مشخصات گیاه: نوع این رقم نرمال-قندی است و از نظر ژرمیته به صورت تک جوانه (منو ژرم) و از نظر پلوئیدی تری‌پلوئید می‌باشد.
 • شرایط رشد: زمان مناسب کاشت این رقم چغندرقند بهار است و مناطق معتدل و نسبتاً خنک مناسب برای کشت آن هستند.
 • ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه این رقم به میزان متوسط تا زیاد است. عیار قند نیز بالا می‌باشد. عملکرد شکر سفید رقم “شریف” زیاد است. از جمله ویژگی‌های ویژه این رقم می‌توان به مقاومت در برابر ساقه‌روی (بولتینگ) اشاره کرد.

حتما بخوانید: فروش بذر چغندر

رقم چغندر قند “پارس”

 • نام رقم: این نوع چغندر قند به نام “پارس” شناخته می‌شود و در سال ۱۳۹۰ معرفی شد.
 • جنس و گونه: این رقم نیز به جنس “بتا وولگاریس” از گونه چغندرقند تعلق دارد.
 • مشخصات گیاه: نوع این رقم نرمال-قندی است و از نظر ژرمیته به صورت تک جوانه (منو ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید می‌باشد.
 • شرایط رشد: زمان مناسب کاشت این رقم چغندرقند بهار است و مناطق سرد و معتدل مناسب برای کشت آن هستند.
 • ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه این رقم زیاد است. عیار قند نیز متوسط است. عملکرد شکر سفید رقم “پارس” زیاد است. از جمله ویژگی‌های ویژه این رقم می‌توان به مقاومت در برابر ریزومانیا اشاره کرد.

رقم چغندر قند “شکوفا” (کد اولیه: SBSI 034)

رقم چغندر قند شکوفا

 • نام رقم: این نوع چغندر قند به نام “شکوفا” شناخته می‌شود و در سال ۱۳۹۴ معرفی شد.
 • جنس و گونه: این رقم نیز به جنس “بتا وولگاریس” از گونه چغندرقند تعلق دارد.
 • مشخصات گیاه: نوع این رقم نرمال-محصولی است و از نظر ژرمیته به صورت تک جوانه (منو ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید می‌باشد.
 • شرایط رشد: زمان مناسب کاشت این رقم چغندرقند در حالت نامعلوم است. همچنین مناطق مناسب کشت این رقم نیاز به مشخص‌شدن دارند.
 • ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه این رقم زیاد است. عیار قند نیز متوسط است. عملکرد شکر سفید رقم “شکوفا” زیاد است. از جمله ویژگی‌های ویژه این رقم می‌توان به مقاومت در برابر بیماری ریزومانیا و نماتد سیستی اشاره کرد.

رقم چغندر قند (رقم مطهر)

نام رقم این نوع چغندر قند، مطهر است. این رقم در سال ۱۳۹۴ معرفی شده است. این چغندرقند به جنس و گونه بتا وولگاریس (چغندر قند) تعلق دارد. این چغندرقند به عنوان یک نوع نرمال – محصولی شناخته می‌شود و از لحاظ ژرمیته (نوع جوانه) به صورت چند جوانه (مولتی ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید می‌باشد.

شرایط کاشت این رقم چغندرقند مناسب بهار هستند. همچنین، مناطقی که آلودگی به بیماری‌های ریزومانیا و ریزوکتونیا را دارند، مناطق مناسبی برای کاشت این رقم هستند. این رقم متحمل به بیماری ریزومانیا بوده و مقاومت به پوسیدگی ریشه دارد.

ویژگی‌های این رقم به شرح زیر است: عملکرد ریشه آن متوسط تا زیاد است و عیار قند آن نیز به صورت متوسط محسوب می‌شود. عملکرد شکر سفید این رقم متوسط تا زیاد می‌باشد.

رقم آریا

نام رقم این نوع چغندر قند، آریا است. این رقم در سال ۱۳۹۳ معرفی شده است. این چغندرقند نیز به جنس و گونه بتا وولگاریس (چغندر قند) تعلق دارد. از نظر نوع، این چغندرقند نیز نرمال – محصولی محسوب می‌شود و از نظر ژرمیته به صورت تک جوانه (منو ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید است.

شرایط کاشت این رقم چغندرقند مناسب فصل بهار هستند و به خصوص در مناطقی که با بیماری ریزومانیا آلوده هستند، مناسب می‌باشد.

ویژگی‌های نسبی این رقم شامل عملکرد ریشه زیاد، عیار قند متوسط و عملکرد شکر سفید بالا می‌باشد. این رقم متحمل به بیماری ریزومانیا و نماتد سیستی است.

رقم پایا

نام رقم این نوع چغندر قند، پایا است. این رقم نیز در سال ۱۳۹۳ معرفی شده است و به جنس و گونه بتا وولگاریس (چغندر قند) تعلق دارد. این چغندرقند نیز نوع نرمال – محصولی دارد و از نظر ژرمیته به صورت تک جوانه (منو ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید است.

زمان مناسب کاشت این رقم چغندرقند نیز فصل بهار است و این رقم به خصوص در مناطقی که با محدودیت آبیاری مواجه هستند، قابلیت رشد و تولید دارد.

ویژگی‌های این رقم شامل عملکرد ریشه زیاد، عیار قند متوسط تا کم و عملکرد شکر سفید زیاد می‌باشد. این رقم متحمل به خشکی است.

رقم معمولی

نام رقم این نوع چغندر قند، معمولی است. این رقم از سال ۱۳۶۶ معرفی شده و به جنس و گونه بتا وولگاریس (چغندر قند) تعلق دارد. نوع این چغندرقند نیز نرمال است و از نظر ژرمیته به صورت چند جوانه (مولتی ژرم) و از نظر پلوئیدی دی‌پلوئید می‌باشد.

شرایط کاشت این رقم چغندرقند مناسب فصل بهار و به ویژه در مناطق سرد و معتدل هستند.

ویژگی‌های این رقم عملکرد ریشه متوسط، عیار قند زیاد و عملکرد شکر سفید بالا می‌باشد. این رقم فاقد ویژگی‌های خاصی است و به عنوان یک رقم معمولی شناخته می‌شود.

رقم BR1 نام رقم

این نوع چغندرقند به نام BR1 شناخته می‌شود و در سال 1372 معرفی شد. جنس و گونه: این رقم از گونه بتا وولگاریس (چغندرقند) است. ویژگی‌های گیاه: رقم BR1 نوعی چغندرقند نرمال و قندی است. جوانه‌زنی آن چند جوانه (مولتی ژرم) و سطح پلوئیدی آن تری‌پلوئید است. شرایط رشد: مناسب‌ترین فصل برای کشت این رقم بهار و پاییز است. این چغندرقند در مناطق سردسیر و گرمسیر نیز قابل کشت است. ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه در این رقم بالاست و عیار قند آن نیز متوسط تا زیاد است. عملکرد شکر سفید نیز بسیار خوب است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این رقم مقاومت به بولتینگ (ساقه‌روی) است.

رقم IC نام رقم

نام این نوع چغندرقند IC است و در سال 1360 معرفی شد. جنس و گونه: این رقم نیز از گونه بتا وولگاریس (چغندرقند) تعلق می‌گیرد. ویژگی‌های گیاه: این نوع چغندرقند نرمال و محصولی است. جوانه‌زنی آن چند جوانه (مولتی ژرم) و سطح پلوئیدی آن تری‌پلوئید است. شرایط رشد: زمان مناسب برای کاشت این رقم بهار است و در مناطق معتدل بهترین نتایج را نشان می‌دهد. ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه در این رقم بالاست و عیار قند آن نیز متوسط تا زیاد است. عملکرد شکر سفید نیز بسیار خوب است. از ویژگی‌های جالب این رقم می‌توان به مقاومت در برابر ریزومانیا اشاره کرد.

رقم SBSI 004 نام رقم

این نوع چغندرقند به نام SBSI 004 شناخته می‌شود و در سال 1390 معرفی شد. جنس و گونه: مانند سایر رقم‌ها، این رقم نیز از گونه بتا وولگاریس (چغندرقند) تعلق می‌گیرد. ویژگی‌های گیاه: رقم SBSI 004 نرمال و قندی است. جوانه‌زنی آن تک جوانه (منو ژرم) و سطح پلوئیدی آن دی‌پلوئید است. شرایط رشد: مناسب‌ترین فصل برای کشت این رقم بهار است و در مناطق معتدل و نسبتاً خنک بهترین عملکرد را دارد. ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه در این رقم بالاست و عیار قند آن نیز متوسط تا زیاد است. عملکرد شکر سفید نیز بسیار خوب است. این رقم همچنین دارای مقاومت نسبی در برابر ریزومانیا و نماتد سیستی است.

رقم SBSI 031 (کد اولیه) نام رقم

نام این نوع چغندرقند SBSI 031 است. جنس و گونه: این رقم نیز به گونه بتا وولگاریس (چغندرقند) تعلق دارد. ویژگی‌های گیاه: این رقم نرمال است و جوانه‌زنی آن تک جوانه (منو ژرم) است. در مورد پلوئیدی، دی‌پلوئید است. شرایط رشد: زمان مناسب کاشت این رقم بهار است و در مناطق معتدل بهترین نتایج را نشان می‌دهد. ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه در این رقم متوسط است و عیار قند آن نیز زیاد است. عملکرد شکر سفید در این رقم متوسط است. این رقم همچنین دارای مقاومت نسبی در برابر بیماری ریزومانیا و نماتد سیستی است.

رقم SBSI 035 (کد اولیه) نام رقم

این نوع چغندرقند به نام SBSI 035 شناخته می‌شود و در سال 1395 معرفی شد. جنس و گونه: مانند سایر رقم‌ها، این رقم نیز از گونه بتا وولگاریس (چغندرقند) تعلق می‌گیرد. ویژگی‌های گیاه: رقم SBSI 035 نرمال است و جوانه‌زنی آن تک جوانه (منو ژرم) است. از لحاظ پلوئیدی، دی‌پلوئید است. شرایط رشد: مناسب‌ترین فصل برای کشت این رقم بهار است و در مناطق معتدل بهترین عملکرد را دارد. ویژگی‌های نسبی: عملکرد ریشه در این رقم متوسط تا زیاد است و عیار قند آن نیز متوسط است. عملکرد شکر سفید در این رقم متوسط است. این رقم همچنین دارای مقاومت نسبی در برابر بیماری ریزومانیا و نماتد ریشه گرهی است.

X
استعلام قیمت بذر