انواع بذر چغندر

انواع بذر ذرت

هدف از همه این تلاش ها تامین غذای لازم برای جمعیت جهانی و تامین نیاز بدن انسان به کربوهیدارت، پروتئین، چربی، ویتامین، املاح و آب می باشد. برآوردهای جهانی نشان می دهد که دو سوم جمعیت دنیا دچار سوء تغذیه می باشند. و تنها راه مقابله با آن پیشرفت علم کشاورزی جهت تامین نیازهای رو به رشد جمعیت انسان ها می باشد.
همچنین توسعه تولیدات کشاورزی و باغی برای کشورهای جهان جنبه اقتصادی دارد به نحوی که کشورهایی که شرایط کشاورزی مناسبی دارند، محور سیاست های اقتصادی کشورشان بر توسعه کشاورزی تکیه دارد. و در نقطه مقابل کشورهایی که کشاورزی مناسبی ندارند مجبور به واردات انواع محصولات باغی و کشاورزی بوده و از این جهت بسیار وابسته می باشند. به همین جهت محصولات کشاورزی جنبه استراتژیک نیز دارند. البته از نظر اشتغالزایی نیز می توان صنعت کشاورزی را یکی از مهمترین صنایع هر کشوری دانست.
و در کنار همه این ها کشاورزی و باغداری که بر اساس اصول علمی بنا شده باشد می تواند بر محیط زیست اثر مناسبی بگذارد اما در نقطه مقابل کشاورزی نامناسب و ناشیانه می تواند اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی بر محیط زیست بگذارد.
براساس آنچه که گفته شد، رعایت اصول کشاورزی مانند آیش بندی، تناوب زراعی، کنترل تلفیقی، کشاورزی آلی ( ارگانیک) و… اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از اصلی ترین ارکان فقر زدایی و پاکسازی محیط می باشد.

شرکت جوانه صنعت آریا منتخب پارسیان مفتخر است تا شما را در زمینه فروش بذر همراهی کند.